ולפעמים -

אינני מבין את שנכתב אתמול

את האור הגנוז בחדוות החיים,

את עומקו של הלב, את נשמתי.

מילים, מילי מילים,

זורחות הן בתוכי, מפיצות זהר

ממלאות את פנימיותי

גם ללא הבין.