אהבת בוסר

 

 

הכל עשיתי לשמור את אהבתך

אך במקום זה רמסתי את כבודך,

אהבה גדולה הייתה אך האכזבה הרסה אותה.

אהבה גדולה ואמיתית היכן היא עכשיו?

הגורל אותנו כנראה לא כ"כ אהב.

טיילתי ברחובות ובכיתי בלילות

לא הסכמתי לעצב למלא את ליבי,

אך לבסוף הפרידה הרסה אותי.

הכל היה בנינו- הבנה, אמון ואהבה כנה.

צחקנו ובכינו יחדיו בטוב וברע

ולאט לאט שכחנו מהצרה ומגודל האכזבה,

והנה חלפו להם ימים

ולבסוף אהבת נעורינו תמה, אך עודנו נפגשים

צוחקים ובוכים יחדיו על הטוב והרע,

כאילו דבר לא השתנה.