פרידה

 

 

אהובי עזב לארץ אחרת

ארץ רחוקה, יבשת שונה.

אהובי עזב,

והותיר בליבי את השממה

ראשי עייף וליבי כואב

מהזיכרונות על האהבה

האהבה הגדולה שהייתה.

האם יודע אהובי כיצד סובל ליבי?

האם יודע הוא על האהבה שבליבי?

ואני אוהבת אותו, ותמיד אוהב

ורק אותו.

אהובי עזב לארץ אחרת,

ארץ רחוקה יבשת שונה,

אך בליבי יש תקווה

שישוב משם במהרה, אליי בחזרה.