ארץ מולדת

 

 

ארץ מולדת

שיר אשיר לך,

שיר עם לחן ופזמון

מכל הלב והנשמה

על היותך ארץ מופלאה.

 

שיר שירנן ויפאר את גדולתך

ובמידה זהה

שיר שיכאב את כאבך ועצבותך,

ארץ מולדתי.

 

שיר על אובדן בנייך ובנותייך החיילים

שעל אדמותייך הגנו בחייהם,

נגדעו הם מבית הוריהם

ולמרות הכל לא חדלו אותך הם לאהוב

והיום נושקים הם לך

וחובקים אותך- אמא אדמה.

 

ארץ יקרה,

מי שומר על אותם הורים שכולים

שילדיהם הקריבו עצמם והם עצמם נתנו את ילדיהם,

למענך- ארץ מולדת?

 

דמעות ההורים כבר חדלו לדמוע-

ענייהם יבשו מכל דמע והלב נותר פצוע,

אין איש העומד לצידם.

התדעי?

 

ארץ מולדת

הנגן עלייך עוד שנים במספר?

השלום יגיע?

בסוף המלחמה...?

היבוא הוא וישים קץ למלחמה שהביאה

למוות בנייך ובנותייך בהגנה על הבית,

הבית- ארץ המולדת?