בקלילות

(רק למראית-עין)

הפשל את אודם המעטפת

נצנוץ כסוף יסמא את עיניך

(רק לרגע      מתמוסס)

קלף לאט, כמאריך

עינוי, את המחסום האחרון.

חיכך מתמלא רטיבות תאווה

                   עיניך נעצמות

                          לשון משתלחת

                ה רעב מתוק מנשוא

 שוקולד.