חדשה..

חדשה ולא מוכרת

אך דומה היא התחושה

ליום התחלה

של כיתה חדשה

לוח

וטושים

וספוג

ואילו כאן..

זאת אני לא המורה

לא התלמידה.

לבד!

חדשה

אך לא רוצה

תחושה קצת

קרה זרה

מנוכרת

חדשה.

בתקווה להכיר אנשים טובים

ולרוות מהמעיין שלהם מי חיים!