תמיד יראה מפני החידלון

מה יאזל קודם

ועל מה יקיץ הקץ

בראשית

אזלת היד של המעשים

אזלת הלשון של ההגאים

תום המילים והשירים

תום התום

תווים תרים אחר

פנים אחר מילים

אחר מקצב

וכולם אומרים אזלנו

אולי בעולם אחר יתחדש המלאי

את השורה הזאת כתבו לפניך

-ודרי מעלה

את הפנים הללו פגשנו לפנים

את המלחמות

לחמו זה כבר

עבר קציר כלה קיץ

ואתה דש ודש