"כאן נולדתי, כאן נולדו לי ילדי, כאן בניתי את ביתי בשתי ידי"

 

!!! ב-ו-ם !!!

 

.."זה היה ביתי"

 

על הישראלי, או שמא זהו היהודי- אשר חי חיי גלות מרים

אותו אחד הקם על רגליו וצוחק - ולו רק על מנת להמשיך

..על מנת שלא ליפול במעמקי התהום העמוק הזה של היאוש