שלום עכשיו

משאלה

או מציאות?

חלום שעשוי להתגשם

או בדיה?

רצון עז שיגשים עצמו

אל החיים

או אולי

סתם

 

תמימות.