אני עצוב

אני גלמוד

אני בודד

אני עני

 

אין לי בית

אין לי אבא

אין לי בן

אין לי איש

 

..הנה ברוש לבדו..

;.(