וכמו ניצוץ זוהר

גובר בחשיכה,

ניצתה ההבנה במוחך.

כמו השקט שלפני הסערה

וכמו אריה אורב לטרף,

חיכתה ההבנה

חיכתה במוחך.

ואז כשזה קרה

ופילחה מכת אגרוף

היכתה במוח

וזועזעה ההבנה-

ובתוך מוחך

בוכיה והומה

היא בקעה לאלפי רסיסים.

בלתי מובנים,

מעורבלים כמו סופה

מהבהבים בחשיכה,

נושרים הם בתוך מוחך..