אשליה אצילית

של עינוג חושים

תחושה אפילה

של מציאות מדומה

כמיהה נסתרת

הרגשת הצלחה מזויפת

חויה קשה אך מלטפת

זיכרון,מילה,מגע

הוויה?