קול שקשוק העגלה

צמד סוסים כחושים,

בדרך אל היריד

בעל עגלה עטור זקן ופיאות,

הנה יוביל מעיירה

מיטב הי"ש והחומץ.

 

תנוע העגלה דרכי היער

אי שם בפולין או ליטא

ועל אם הדרך ניצב

גדי רך ולבן כחלב:

מביט הוא על הרך שגדל

יפה עין,שיער מתולתל,

גיל שלוש עבר, לא יאוחר

 לחדר המלמד יקחנו מחר

 

עטוף טלית כספר תורה

פני הרך מלאו נהרה,

עוגת לקח עמו לקח,

עת אמר אותיות האלף בית

לא ידע טעם חטא

אך טעם התורה חש

עת ליקק האותיות עם הדבש

וללומדה נרגש

 

ומעבר לחלון החדר הקטן

יביט הרך ברקיע שמיו

רק הוא יראה בעיניו:

מסתננת חשכת שחור עב

בצורת קרס צלב,


הגדי, רך ולבן כחלב

גדי רך

לשחיטה נשלח.