פרפרים קטנים צפים ועולים

 בתוך נבכי, נפשי

הסוערת

ואני כמו גמד התועה בלב ים

   רגשותי מאיימים לפרוץ מתוך לבי הרחב

והכתום

 

?מי אני

א) פרת משה רבינו חסרת כנפיים

  ב) וויליאם הכובש לאחר ארוחת בוקר

ג) דוד בן גוריון בגיל שלוש- חסר שיניים

ד) גרגיר אבק שנתקע בעינו של כלב

זו רק פתיחה...