בכפוף הראש אל מול תהום

מביט למרחק ועיני דומעות

מדוע זה חרב שירי?

הלך לו אל בור האינסוף

 

בכפוף הגו אל מול שליט

עריץ, אכזר למרחקים

אין עוד עתיד לחרוזיי

שאינם ולא היו

 

בכפוף הלב אל מול גולן

כאן ביתו שאול ועזוב

ורק אני כאן מתפלא

היאך הלכת ללא שוב