הם  המשקיפים הזרים

שאותנו חונקים

הם הכלובים הריקים

שאותנו כולאים

יש מסגרת ואין נמיות

(כהכלאה של נשייה ונמנום)

ורק מי שעובר בבידוקת

קיים