דוהרת, דוהרת בעקבות הכאב

שוב עורגת למעלה, שואפת-

ההרהור השקט שוב ללב מתגנב

זקיקים קטנטנים שוב גורסת.

 

בין תקרה לרצפה מתמעכת, שוקעת-

היד עוד מושטת, כאד במצולה

זעקה חלושה את התהום עוד קורעת

מהדהדת, שוקעת, צוללת כולה...

 

לא ישמע אותי איש, לא יבין, לא ידע-

איך אבדה התקווה ושממה העדה.