הגיון הנפש שר בי שיר

מִזיק מחשבת קודש

ואש שכבר היתה כבויה

בוערת כמקודם

 

ואש הנפש שרה בי

בניצוצות של בוהק

מזמור שיר לאור רזים

מאיר בכל הזוהר

 

ואור הנפש שר גם הוא

מבהיק מתוך הצהר

שיר להגיון הנפש

במערבולת טוהר