איבכת האתמול היא היום משעולי,

רוחב ליבי והד תפילותיי,

אדוות רוחי, חדוות רוחי,

יצירתי.

ערפילית האתמול היום היא שבילי,

פאר אוני ומקור ענוותי,

שיחת ליבי, שמחת ליבי,

סתרי עולמי.