אני רוצה לכתוב לך שיר שיחבק אותך במקומי אני שופכת מילים כתרוץ הנה לך שיר מילים, מילים, מילים אתה מרגיש איך אפשר לטבוע בן קטנות ורחבות איך הן כלי לאינסוף