איש אתה יודע שזה נס שהיינו זרים זה לזו בבגדי מלכות איך רעדתי בפחד, איך חוללתי בשכרון אמונה איך יד ההשגחה חוללה הכל מחוללת עדיין כל גל במעגלים האלו