אתה לי אמת הכרחית כמו שאני אני בוחרת בך תמיד מחדש מתוך המרחק מתוך הנקודה הרגישה שלי מתוך מי שאני, אחת ויחידה אתה קורא את כל מה שאני שותקת אליך עד דמעות את כל האהבה והחמלה והיראה והרתיעה והפחד וההשתוקקות אתה שומע את כולה הלוואי ויכולתי לעזור לך לתת מילים לרעש איש יקר שלי