חומת בטון בצבע אפור עכור מאחרי הבית כמו שחור ולבן שאנוסים לשהות זה לצד זה מבעד לרווחים בין עמוד בטון למשנהו ניתן לראות גדר לבנה ועשבים שקמלו אתמול החתולה המליטה מצדה השני של החומה הדלת היתה נעולה מפני שהמלחמה היא פה לא שמה