שיהיו למכונות אצבעותיך פותחות את גרוני החם וורידים לכדי פרחי שמש דמי ניגר כדבש מור עובר על כפות המנעול ברוך אתה אדוני שהחייני וקיימני עד עצם היום הזה ולא ייסף