אני אוהב אותך, הוא שתק

הדליק סיגריה

שרף אותך

והאש תבער

עד כלות נשמתך

עד תום בכייך

כל יום

הוא יום מותך

 

ידיו כבולות

פיו אל פיך נושק

ואת

אינך