נדמה כי אחרון- העלים נשר הישר אל האדמה

ממנה יצא בטרם היותו עלה.

כל זה עוד לפני שניתן היה להריח את ריח הסתיו באוויר.

פרחי הקיץ האחרונים לבלבו את לבלובם הלפני

האחרון: ואני צופה ולבי...לבי כבין

הפטיש והסדן: העומד להפסיק מלפעום

או להתפקע, מתוך כאב אשר יפנים,

מבלי האפשרות להעביר את רגשותיו-

ותחושותיו אל האחרים.

היקרים והקרובים אלי,

כל אלה אשר חלק ממני שתול בם.

לאט, לאט מדי שנה והשנה יותר מאשר עד כה:

נושרים העלים בשלכת ונישאים ברוח

על פני הארץ הזאת.

זו דרכו של העולם, דרכי העלים- ובני האדם.

כל אדם הוא עלה ברוח, וכך הוא נישא:

אל העתיד של עברו-

וההווה כלא היה...

 

2.11.96