בס"ד

שולחן ריק מהכל,

בין כותלי חדר קטן,

שדייריו נסעו מסביב,

לחפש את מהותם.

שולחן ריק בחדר קטן,

שיתמלא בדפים ארוכים בעתיד,

שיתמלא שנית בדיירים,

ובו שמורה פינה חמה,

ליומן המסע.