שייירה במדבר

 

עברה שיירה במדבר

ענן ערפל ואבק

לחכו הגמלים כל דבר

לאט החול ונאק.

 

ריק עתה המדבר

שומם – בלא שיירות

אדם בו יפסע למחר

בודד, רגליו יחפות,

ליטפה השמש רכות

הפרח יפרח מחדש

נשם האדם עמוקות

ירפא הלב המותש.

 

עברה שיירה במדבר

ענן ערפל ואבק

לחכו הגמלים כל דבר

כאב האדם ושתק