אולי אלו

כמה מילים על דף,

כתובים

בזיעתה של הנשמה,

ובדמעות של עמל.

אבל ממבט שני,

יש שם גם עשן,

והדף שנחרך,

הוא גויל שנשרף,

והמילים נשפכות לאויר החופשי,

נמלטות מן הלהבות.

הדף מתבער, והמילים מתבארות,

מספרות את נשמת המשורר,

הכלואה ביניהם לנצח.