לו חצבתי

את שמי

על שמי השמים

ועננים ירחשו להמיות ליבי

ומתוך זעקתה כי רבה

תכולה וחולה,

תצנח שעת ערביים

וערב יכס תבל.