מוקד הרעש הוא

בין העיניים

או אולי שם עמוק

 בין טחול ומעיים

מוקד של אש גנוז

שם בפנים,

ואולי הלאה, ואולי -