הַר גַעָש פַעִיל

פוֹעֶל אֶצְלִי בִפְנִים

אֶש מִתְלַהֶטֶת,

הַרוּחוֹת שוֹרְקוֹת.

הַאִם זֶה אֶשוֹ שֶל הַשְאוֹל

אוֹ תַבְעֶרְתָה שֶל הַרַעָה.

אוֹ אוּלַי עֶדְנַתָם שֶל

צַדִיקֵי אֶמֶת,

הַנֶהֱנִים מִזִיו הַשְכִינַה הַיוֹקֶדֶת.