אמרת לי שאני יכולה לבקש הכל,

כל דבר שאני רוצה בעולם.

ביקשתי רחמים על עם ישראל

ביקשתי רפואה על החולים

התפללתי שתחזיר את השבויים והנעדרים

.התפללתי שתחדש פני אדמה

ביקשתי ממך אריכות ימים

ביקשתי ממך שתעזור לי להגיע גבוה יותר

ביקשתי ממך שהיום-היום לא אכעס ולא אבכה

וכל בוקר אני אומרת לעצמי:"היום יכול להיות היום האחרון בחיי, אז אולי לפחות היום אני אשתדל להיות בן אדם יותר טוב, אחות יותר טובה, בת יותר טובה, חברה טובה.."