שלחתָּ מבטך

למרחבי חולות

שם צריפי עץ

בחולות צרופים זהב.

ניבטת אלֵי ים מִנִי חוף

שחפים עפים במרחב אין סוף

קולם נרשם במפרש שמים

ומראה סירה ומפרשה על מים.

בתוך הקולות לא אותי שמעת

מנגד למראות לא אותי ראית

אך הייתה בלבך אהבה רוגעת

לשמש השוקעת