מחווה לרבקה מרים

 

החיפזון היה אוכל על שולחני

חוסר מנוחתו במאכלים דבק

וכשמהם היינו אוכלים

היו הם מחסרים מנוחתנו,

מרווים חוסר מנוחתם בחוסר חפזוננו

 

כל כך היה לחיפזון מקום

עד שגם השולחן היה ניתק ופורח

או קם והולך,

אלמלא שולי המפה,

המושכים מארבע רוחותיו לרצפה

הקנו לו יציבות.