בס"ד א-להי זכני לחיות את הניגון שהוא חיי. לא סתם להסתכל מבחוץ - סולם, קצב, מנגינה, אלא לחיות - לרדת כשהוא יורד להשבר כשהוא נשבר, לשמוח כשהוא שמח. עזרני לשיר את הניגון שהוא שלי. לא לפזם איזה מנגינה ששמעתי ממישהו אחר. מלך שהשירים שלו תן לי לב שומע, להקשיב לניגונו של העולם. תן בי זמר לשיר איתו ביחד, להוסיף לו את קולי. תן בי רוח, תן בי חיים, לחיות אותו כמו מהתחלה.