ואמר רבינו שאפשר להתבודד גם בין אנשים. ואני אומר שאפשר גם שלא, אם אפשר