הים בנדיבותו, שכב דומם והואיל, להשיב לי בהמייה לטיפה מלוחה מדמעותי שנשרו כמטר... הים באבירותו, סער, רעש ושרטט, את כאבי הדומעים על חופיו... הים באדיבותו, נותר, התגלגל והשיב, באדוות גלים את מתינות השתיקה ופאר יכולת קבלה טש