במקום בו דוֹגמות המילים את המח ממריצות מחשבה ונותנות את הכח לסלוח, לשכוח, לברוח... ולשוב חזרה. במקום בו חורטות המילים, מתהווים נתיבי תחושה ושבילים חדשים חלקם מודעים, מוכרים, כואבים וישנם גם אהובים... הדוגם מילים כיינן, בורר נתיבי חייו - הגיג אלי מעדן וחבריו - פחות ממנין ! טש