אישה סורגת יחסי משפחה היא בת, אם, חלד היא מרקם החוטים שבידה – אישה אורגת חוטי יחסים מעגלת ומכדררת, חרש מצפינה שתי אל ערב בוכיה – את כאבי התובנה אישה רוקמת את האהבה מטמיעה ומלפפת סביב אצבעה ובחיוך שותקת, את חכמת נשיותה... טש