אתה נכנס בטבעיות דרך הדלת, לוחץ למעלה וזה מתחיל. מעלית היא מדרגה קוסמטית, שלוקחת אותך למעלה בשלבים. אם רק תרצה היא תסחב ממך את כל הכבדות, תעיף אותך לשמיים. תרגיש את השחרור, חוסר משקל, פעימות החושים לכמה שניות. אינטימיות עם עצמך, עם השאיפות, החלומות, הפנטזיות שלך. תתעלה, תתחבר לחישנים האלקטרונים, תן להם להזרים אותך, לסחוף אותך איתם. XXX מעלית פועלת על אנרגיה, לא תמיד דבר בטוח. מה אם יציבותה מתערערת? טוק, טוק, טוק. -בום- חושך הכל נעלם, אתה מסתכל על עצמך במראה, ולא מבין מה קורה?! לפתע אתה נמצא בבועה מתכתית שחונקת אותך, מנתקת אותך מהעולם. לא זה לא קורה לי, כן זה כן. ארבעה קירות, רצפה, תקרה, דלת נעולה ואתה בפנים. XXX אתה מחפש את החלון, מגשש לפתח האוורור, איזו שהיא דרך לצאת, איזו שהיא דרך לברוח, אבל לא אתה תקוע בכלוב של עצמך. זה כבר קרה לך הרבה פעמים, תדפוק על הדלתות, תצעק, תלחץ למצוקה! אבל לא בני אדם לא יפסיקו את שעון הזמן של עצמם, יעצרו את חלומותיהם כדי לחלץ אותך, מחללית הבלהות שלך שנקראת מעלית. XXX אם היית דואג לקחת עוד מישהו לבועה שלך, איתך, אולי איזה ספר תהילים. אתה ממש לא רוצה לשקוע לבד, איתה, לצנוח בקול שמבחוץ ישמע כחוד סיכה, ומבפנים אתה תצרח אל שאול תחתית. תכנס אל הבור של עצמך ולא תצא ממנו לעולם, ולאחר זמן כשיתקנו את המעלית, יריחו ריח מסריח, ויבינו שזה "משהו" שנתקע, הטכנאים יסתכלו בשמו וימשיכו לדרכם, ובחוץ הכל ימשיך להתנהל כרגיל, ועוד הרבה אנשים יכנסו למעליות, יתקעו ויצאו מהם, להם יש פלאפון. XXX אתה חושב לעצמך, שכשאם תצא, בפעם הבאה, תלמד להתחבר גם לאנשים בסביבת המעלית, לפחות תנסה להתיידד, אולי גם להיכנס אל המעליות שלהם