גלי ים נשברים על חולות החוף מתנפצים, וחוזרים אחור. ושוב- חוזרים בסער, ברצון להמשיך קדימה - ושוב נשברים... ושוב חלילה...