קבעתי פגישה עם איזו אישה בפאב אפלולי בלילה לילי דפקתי איחור כי דפקתי ניחור אבל היא חיכתה לי באופן פטאלי היא היתה די דוחה אבל כשהיא חייכה זה חתך לי ת'שלד בחרב אלחלד דיברנו שעות על רבנים וקמעות הרבצנו שורות והדלקנו נרות כשליוויתי אותה ממש עד המיטה פניה פתאום מתעקמות "זוז ארבע אמות!" היא שומרת נגיעה, היא שומרת נגיעה. היא שומרת נגיעה? היא שומרת נגיעה! היא שומרת נגי- אה! אה! אה!אה!אה! אה! אה!אה! היא שומרת נגיעה