מחכה בפינה לא

לשתות ולהזות

שומרת נגיעה

חוזרת בשחור

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה