דווקא הביאו לי מופלטה מבית של סבתא של מישהי מהעדה הנכונה לערב זה אבל אני אוכלת את עוגת הווניל הכשרה לפסח מצלחת חד פעמית, עם כפית חמץ שכבר הורדנו מסרבת להיפרד מהחג הקסום הזה. עוד מעט בוקר, ולא מסירה את המפה ההדורה מהשולחן נפרדנו לשנה נוספת מכלי הפסח החביבים מחכה כבר לראותם עולים שוב ברוב פאר על שולחן הסדר הבא. ההגדות הרבות והמגוונות כבר עלו לארון הזכוכית הסגור השומר עליהם מכל לכלוך, ומאפשר לנו להביט בהן בערגה לא מיותמות הן עולות לשם, כל אחת "נחרשה" היטב בשבועות האחרונים מאיפה היה לי זמן ושקט ללמוד כל מה שרציתי? זהו נס החרות שלי אסרו חג, אנא...