קח אותי אל החלומות שלך,

אל ענני הלילה הלבנים.

קח אותי אל המצולות שלך,

אל משעולי התשוקה העמלים.

 

קח אותי אל הטירוף שלך,

חבוק את שגעוני הנודד.

קח אותי אל החשק שלך,

להיות לך מאהב וסוגד.

 

קח את מה שיש לי,

כי לך אני כמה לתת.

תדליק את התפאורה שלי,

קח את מה שאני באמת...

 

יקיר דסא

2.6.2006