בכל מקום שאליו אני הולך שם הייתי מוצא את הרעדה את הנשתק מכבר והשותק בכל מקום. בכל מקום שאליו אני הולך שם היו ההרים מאז נוסקים ברישומים הדקים של לבי ובעיני בכל מקום אליו.