מהם המרחבים הללו שאתה מדבר עליהם תמיד שאלת אותי אתמול. ואני עניתי: מוטב לשתוק עכשיו כי אין המרחב שוקע כששותקים. רק אוכל לומר כי הם השמים לטוהר כי הם השיר הזה הזך ברדתנו אל הלילה אל השקט המרחב הזה יאיר יצחק.