את הכל היא הסתירה בלי מחשוף ובלי שסע נשמתה שלימה לבורא את נפשה היא חשפה בלי מיסתור ובלי חת לבורא ואז יום אחד בלי לדעת מדוע הציצה מעט מבעט לתריס היא ידעת האמת, האמינה - אבל, לא יכלה שלא להגרר פנימה יסורי מצפון ונקיפות העלו כבר עובש ואת מקומם תפס ה- חופש נפשה השלמה המוסתרת מסתתרת, מסתתרת, מסתתרת אנא א-לי! עזור לה לסגת