מקדש כמה מנסה אני להבין ללבך להבין את סוד מהותך מנסה להגיע לנקודה הכי פנימית שבי דרכך ולא. החיצוני לבדו נשאר גם אני